تالار

پروازی تبریز

سریعترین راه رزرو تالار پروازی تبریز | فودیل

آدرس کامل
تلفن تماس
وب سایت

ایمیل

مدیر تالار

هزینه‌های ذکر شده برای ایام عادی می‌باشد
ظرفیت سالن
هزینه ورودی حداقل پایه
هزینه نفر اضافی
خدمات و امکانات سالن
برای این سالن عکس گالری ثبت نشده است
برای این سالن عکس منویی ثبت نشده است
;
۱۳۹۷ © تمامی حقوق از جمله‌ لوگوها، تصاویر و محتوا متعلق به تالار‌ها و امتیاز استفاده آن برای سایت تبریز تشریفات محفوظ است